Chúc mừng sinh nhật tôi!

Tôi đã bắt đầu phương thức blog này vào năm 2005 tại trang web www.berkeleyplace.blogspot.com. RIAA đến sau tôi vì những lý do đã được viết về rộng rãi trên các trang web của tôi cũng như trong các cuộc phỏng vấn tôi đã làm với một số tổ chức tin tức. Bạn có thể khám phá chúng nếu bạn muốn nhìn. Dù sao, tôi đã xóa blog. Bây giờ một số nhà cung cấp đã mua nó. Tôi không hiểu ngày tôi bắt đầu vào năm 2005, tuy nhiên tôi hiểu ngày đầu tiên mà tôi đã xuất bản tại địa chỉ này: ngày 4 tháng 2 năm 2007.

Điều đó làm cho ngày hôm nay sinh nhật của tôi. Chúc mừng sinh nhật tôi!

Sinh nhật con trai-lái xe của những người lái xe tải

Leave a Reply

Your email address will not be published.