Detroit Rebellion-Fork trên đường (EP)

Cuộc nổi loạn Detroit đến từ Providence, RI. Không có khái niệm tại sao hai người này tự đặt tên theo thành phố xe máy.

Bất cứ khi nào bạn có được một bộ đôi trống của trống cũng như guitar, bạn luôn có được sắc thái của giòn, smidgens của các sọc trắng, nhưng ở đó không phải là điều đó ở đây. Những đôi bốt bẩn thỉu cũng như ngọn lửa, ma quỷ, cũng như mong muốn có hương vị hơi như thế, tuy nhiên, con đường dẫn đầu trên đường có vẻ rất nhiều như Talking Heads.

Và creep lo-fi đơn giản không có gì để mất là chặt chẽ cũng như thương tiếc.

Tuyệt vời, thứ tuyệt vời.

Đĩa đơn là miễn phí, cũng như giá trị của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.