Megafauna-Maximalist

Riff Rock với giọng hát alt-rock của những năm 1990. công cụ tuyệt vời. Kiểm tra trực tiếp.

04/19 Austin, TX @ Red 7 bên ngoài – Bữa tiệc phát hành album

23/23 New Orleans, la @ hi ho

04/24 Atlanta, GA @ Gallery

04/25 Athens, Ga @ Go Bar

04/26 Raleigh, NC @ Slim từ

27/27 Durham, NC @ Motorco

04/30 Philadelphia, Pa @ North Star Bar

05/01 New York, NY @ Nhà máy đan

05/02 Boston, MA @ Studio 52

05/06 – 05/10 Toronto, ON – Tuần lễ âm nhạc Canada

05/11 Detroit, Mi @ Loving Touch

05/13 Chicago, IL @ The Burlington

15/15 St. Louis, Mo @ The Demo

05/16 suối nước nóng, ar @ maxine từ trực tiếp

05/17 Denton, TX @ Dan Silverleaf

29/05 El Paso, TX @ Low Brow

Leave a Reply

Your email address will not be published.