Cho biết The Whale Christmas

đã nói rằng Whale đã phát hành một album nhạc pop tuyệt vời trong năm nay, vì vậy bạn có thể đào album Giáng sinh của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.