Jay Nash-Letters từ The Lost

Thật là một album đáng kinh ngạc.

Đây là lần thứ mười Jay Nash bước vào một studio và thu âm những bài hát hay. Tôi chỉ là một người bảo trợ của nghệ thuật, anh ấy nói trên The The Art Thief, một bài hát về việc đấu tranh cho tình yêu và nghề thủ công của mình. Và nó thật sự. Đây là một người đàn ông viết trực quan về cảm xúc, anh ấy kể những câu chuyện với nỗi buồn và sự thật, những bài hát khiến bạn muốn dừng lại và ngồi yên và lắng nghe. Âm nhạc ngụ ý một cái gì đó với Jay Nash, anh ấy không phải là JSUT làm điều đó bởi vì nó rất vui, anh ấy làm điều đó bởi vì anh ấy phải làm.

Đôi khi bạn muốn về nhà, chỉ một chút hy vọng, bạn tiếp tục. Anh ấy hát trên “đôi khi.” Và đó chính xác là những gì album này cảm thấy như thế nào.

Có sẵn vào ngày 14 tháng 5 tại đây và trên iTunes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.